VRIJEME JE DA NAUČIŠ NJEMAČKI!

CIJENA: 75

Šta se dešava kada klikneš na
"KUPI KURS"?

Kada pritisneš dugme "KUPI KURS" dolaziš na stranicu na kojoj možeš izvršiti uplatu. Ono što moraš uraditi jeste ukucati tvoju e-mail adresu i neophodne podatke za uplatu, a zatim kliknuti na "Kupi odmah".
UPUTSTVO ZA UPLATU
Pristup kursu dobijaš odmah nakon uplate i istog trena možeš početi sa učenjem.

BESPLATNA LEKCIJA


Ukoliko želiš pogledati kako naš kurs zapravo funkcioniše, skrolaj na dole na sadržaj kursa. Tu ćeš pronaći besplatnu video lekciju i vjezbe koje možeš odmah uraditi kako bi bio/la siguran/a da je ovaj kurs baš za tebe!

SADRŽAJ KURSA

  1 - N - DEKLINATION
Available in days
days after you enroll
  1.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  2 - PRETERIT
Available in days
days after you enroll
  2.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  3 - RELATIVNE REČENICE
Available in days
days after you enroll
  3.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  4 - VEZNICI "OBWOHL" I "TROTZDEM"
Available in days
days after you enroll
  4.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  5 - BUDUĆE VREME
Available in days
days after you enroll
  5.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  6 - VEZNIK "FALLS"
Available in days
days after you enroll
  6.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  7 - INFINITIV SA "ZU"
Available in days
days after you enroll
  7.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  8 - VEZNICI BEVOR, WÄHEND I DA
Available in days
days after you enroll
  8.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  9 - DEKLINACIJA PRIDEVA
Available in days
days after you enroll
  9.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  10 - KONJUNKTIV II - PROŠLOST
Available in days
days after you enroll
  10.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  11 - PLUSKVAMPERFEKT
Available in days
days after you enroll
  11.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  12 - GENITIV
Available in days
days after you enroll
  12.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  13 - VEZNICI I PRILOZI
Available in days
days after you enroll
  13.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  14 - PARTICIP PREZENT I PERFEKT
Available in days
days after you enroll
  14.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  15 - DVOSTRUKI VEZNICI 1
Available in days
days after you enroll
  15.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  16 - BRAUCHEN + INFINITIV SA "ZU"
Available in days
days after you enroll
  16.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  17 - IZRAZI SA "ES"
Available in days
days after you enroll
  17.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  18 - DVOSTRUKI VEZNICI 2
Available in days
days after you enroll
  18.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  19 - DVOSTRUKI VEZNICI 3
Available in days
days after you enroll
  19.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  20 - VEZNICI "INDEN" I "SODASS"
Available in days
days after you enroll
  20.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  21 - PRÄPOSITIONEN
Available in days
days after you enroll
  21.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  22 - PASIV PRÄTERITUM
Available in days
days after you enroll
  22.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  23 - VEZNIK "OHNE...ZU" I "OHNE...DASS"
Available in days
days after you enroll
  23.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  24 - VEZNICI "DAMIT" I "UM...ZU"
Available in days
days after you enroll
  24.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  25 - DODATNI MATERIJALI
Available in days
days after you enroll
ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKTIRAJ NAS NA INSTAGRAMU ILI FACEBOOKU