VRIJEME JE DA NAUČIŠ NJEMAČKI!

CIJENA: 65

Šta se dešava kada klikneš na
"KUPI KURS"?

Kada pritisneš dugme "KUPI KURS" dolaziš na stranicu na kojoj možeš izvršiti uplatu. Ono što moraš uraditi jeste ukucati tvoju e-mail adresu i neophodne podatke za uplatu, a zatim kliknuti na "Kupi odmah".
UPUTSTVO ZA UPLATU
Pristup kursu dobijaš odmah nakon uplate i istog trena možeš početi sa učenjem.

BESPLATNA LEKCIJA


Ukoliko želiš pogledati kako naš kurs zapravo funkcioniše, skrolaj na dole na sadržaj kursa. Tu ćeš pronaći besplatnu video lekciju i vjezbe koje možeš odmah uraditi kako bi bio/la siguran/a da je ovaj kurs baš za tebe!

SADRŽAJ KURSA

  BESPLATNA LEKCIJA - ZAVISNI, NEZAVISNI I PRILOŠKI VEZNICI
Available in days
days after you enroll
  BESPLATNA LEKCIJA - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  1 - POKAZNI ČLANOVI I POKAZNE ZAMENICE
Available in days
days after you enroll
  1.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  2 - DEKLINACIJA PRIDEVA
Available in days
days after you enroll
  2.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  3 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  3.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  4 - MODALNI GLAGOLI U PRETERITU
Available in days
days after you enroll
  4.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  5 - ZAVISNI, NEZAVISNI I PRILOŠKI VEZNICI
Available in days
days after you enroll
  5.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  6 - VEZNICI ZA ZAVISNE REČENICE
Available in days
days after you enroll
  6.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  7 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  7.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  8 - POVRATNA ZAMENICA "SICH"
Available in days
days after you enroll
  8.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  9 - PREDLOŠKI PRILOZI
Available in days
days after you enroll
  9.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  10 - KONJUNKTIV II - UPOTREBA
Available in days
days after you enroll
  10.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  11 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  11.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  12 - KOMPARACIJA I POREDJENJE PRIDEVA
Available in days
days after you enroll
  12.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  13 - PASIV I AKTIV
Available in days
days after you enroll
  13.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  14 - Pasiv i modalni glagoli
Available in days
days after you enroll
  14.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  15 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  15.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  16 - ZAVISNE REČENICE SA "DASS"
Available in days
days after you enroll
  16.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  17 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  17.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  18 - LIČNE ZAMENICE
Available in days
days after you enroll
  18.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  19 - REČENIČNA KONSTRUKCIJA SA "ES"
Available in days
days after you enroll
  19.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  20 - RELATIVNE ZAMENICE I REČENICE
Available in days
days after you enroll
  20.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  21 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  21.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  22 - INDIREKTNO GOVOR, LASSEN I VEZNICI
Available in days
days after you enroll
  22.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  23 - VEZNIK "DAMIT"
Available in days
days after you enroll
  23.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  24 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  24.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  25 - Upotreba predloga
Available in days
days after you enroll
  25.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  26 - PREDLOZI ZA MESTO
Available in days
days after you enroll
  26.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  27 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  27.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  28 - GLAGOLI UZ DATIV
Available in days
days after you enroll
  28.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  29 - ČITANJE I RAZUMEVANJE
Available in days
days after you enroll
  29.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  30 - ČITANJE I ANALIZA TEKSTOVA
Available in days
days after you enroll
  30.1 - PRIČAJMO UZ NOVE REČI
Available in days
days after you enroll
  DODATNI MATERIJALI
Available in days
days after you enroll
ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKTIRAJ NAS NA INSTAGRAMU ILI FACEBOOKU